81900 zł
Rodzaj Działki
Lokalizacja Kaniów gm.Bestwina
Powierzchnia 821 m2
Nieruchomość na sprzedaż

NR OGŁOSZENIA: #332DZ0822 Możliwa zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz bliźniacza! Powierzchnia zabudowy do 40% ! Możliwe dachy płaskie!

#dzialkitonaszaspecjalnosc

KUPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ AGENCJI NIE PONOSI KOSZTU WYNAGRODZENIA POŚREDNIKA, KTÓRE W CAŁOŚCI POKRYWA SPRZEDAJĄCY

Do sprzedania 2 działki łącznie lub osobno o pow. 821m2 i 823m2,  przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, zlokalizowane w Kaniowie gm. Bestwina. Orientacyjne wymiary działek zamieszczone są na załączniku graficznym. Działki zlokalizowane są poza granicami obszaru górniczego oraz poza wpływami eksploatacji górniczej, co wynika z opinii geologiczno-górniczej wydanej 22.08.2022 roku.

Działki posiadają dostęp do:

- od zachodu: do asfaltowej drogi gminnej publicznej za pośrednictwem służebności ustanowionej, na podstawie umowy notarialnej, na sąsiedniej nieruchomości (dojazd o wymiarach 4 x 47m wymaga urządzenia- utwardzenia) oraz drogi wewnętrznej, która zostanie wydzielona (udział w cenie) 

Działki posiadają dostęp do sieci uzbrojenia terenu:

 • wodociąg – po przeciwnych stronach w/w dróg (od zachodu i od wschodu)
 • sieć elektroenergetyczna przy w/w drogach (od zachodu i od wschodu)
 • kanalizacja: konieczność budowy osadnika lub oczyszczalni przydomowej
 • sieć gazowa: fi 50 – w działce po przeciwnej stronie drogi (od zachodu) oraz fi63 po przeciwnej stronie drogi ( od wschodu)

Posiadamy pisemne warunki przyłączenia do w/w sieci oraz pisemną zgodę właściciela działki, przez którą przebiega droga służebna, na budowę pod i nad jej powierzchnią sieci uzbrojenia terenu oraz sieci teletechnicznych ( prąd, gaz, woda itd)

Każdy nabywca zobowiązuje się:

- do udziału w kosztach budowy nawierzchni drogi ( oraz jej utrzymania i ewentualnych napraw) proporcjonalnie do udziałów w prawie jej własności

- do udziału w kosztach budowy sieci wodociągowej (poza właścicielem działki D - przekreślona na mapie, jeśli nie będzie on korzystał z sieci wodociągowej)

- współdziałania w powyższym zakresie (wybór wykonawcy, ustalenie kosztów, wybór projektanta sieci itd)

- udzielania zgód pozostałym właścicielom na rozbudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy do tych sieci

Wszystkim przyszłym właścicielom zapewniamy pomoc w organizacji (warunki do omówienia na spotkaniu w biurze):

 • zamówienia mapy do celów projektowych - zamówiona
 • budowy drogi wewnętrznej
 • zaprojektowania sieci wodociągowej
 • rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy przyłączy w tym wszystkich wymaganych prac geodezyjnych ( wytyczenie wodociągu i odbiór powykonawczy)
 • rozbudowy sieci elektroenergetycznej i gazowej ( wnioski, warunki, korespondencja z dostawcami)

Teren zlokalizowany blisko centrum Kaniowa, co zapewnia doskonałą komunikację z Czechowicami-Dz., Oświęcimiem oraz Bielskiem- Białą. W okolicy znajduje się szkoła podstawowa, sklepy, kościół, apteka, tereny rekreacyjne oraz kąpielisko publiczne z infrastrukturą sportową ( Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie)

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMIKU: https://www.youtube.com/watch?v=dvvlsc8LNH8

Ceny:

B : 821M2 - 81900 ZŁ

C: 823M2 – 81900 ZŁ   REZERWACJA

D: 89000 ZŁ    SPRZEDANA

Istnieje możliwość kupna projektu Archon w naszym biurze, kontaktu ze sprawdzonym architektem oraz geodetą pod jednym adresem.

Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MN):

-przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- przeznaczenie dopuszczalne: usługi, zabudowa zagrodowa w ramach istniejącego w dniu uchwalenia planu gospodarstwa rolnego, przynależne zagospodarowanie terenu;

- zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,

- zakazuje się lokali produkcyjnych;

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%,

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%,

- intensywność zabudowy: 0,01 – 1,0

- maksymalna wysokość budynków: 10,0 m,

- geometria dachów: dachy płaskie, dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30– 45 stopni

- minimum 1 miejsce parkingowe na lokal mieszkalny

 

Pełna treść uchwał MPZP na stronie internetowej Gminy Bestwina lub w siedzibie naszego biura.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Przekazywane treści pochodzą ze sprawdzonych i ogólnodostępnych źródeł ( ewidencja gruntów, akty prawa miejscowego, względnie decyzje ustaleniu warunków zabudowy). Publikacja każdego z ogłoszeń jest poprzedzona gruntowną analizą stanu prawnego i potencjału inwestycyjnego przedmiotu ogłoszeń dokonaną przez osobę posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę.

Ponadto zapewniamy Państwu:

 • Usługi sprawdzonego geodety
 • Usługi sprawdzonego oraz projektanta i wykonawcy sieci oraz przyłączy wod-kan
 • Usługi prawne – redagowane umów przedwstępnych, rezerwacyjnych, doradztwo prawne
 • Sprzedaż projektów Archon
 • Pomoc w wyborze sprzedawcy prądu i gazu, a także w przygotowaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci (prąd, woda, kanalizacja, gaz)


POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO.
SPRAWDZAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ.
WYKONUJEMY CERTYFIKATY ENERGETYCZNE.
WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK – POŚREDNICTWO KREATYWNE

LICENCJA NR 13345
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 48
CZECHOWICE-DZIEDZICE
TEL. 885 229 830

81900 zł
Polityka prywatności i cookies